Tuesday, November 8, 2016

Проверка на знаењата 09.11.2016

loading...
Домашна задача за 6 одд - 27.10.2016


loading...

Monday, October 24, 2016

Домашна задача 25.10.2016

Saturday, October 30, 2010

Наставни планови и програми

Наставата по предметите Информатика и Проекти по информатика се реализира според наставните планови и програми дадени од Министерството за образование и наука.
Може да се преземат подолу.

Информатика 5 одд.
Информатика 6 одд.
Проекти по информатика.

Стандардите за оценување на знаењата на учениците може да се преземат тука.
Стандарди 5 одд.
Стандарди 6 одд.

Thursday, October 28, 2010

Нумерирање на страниците

Страниците на документот во Word се нумерираат со наредбата:
Insert - Page Numbers. При тоа ќе ви се отвори следниот прозорец:


Во него во делот Position има две опции: top of page - за поставување на бројот на врвот на страницата и bottom of page - за поставување на бројот на дното на страницата.
Во делот alignment - се одредува Left - лево, center - на средина и right - десно поставување на бројот.
Доколку не сакаме други подесувања овде можеме да кликнеме OK.
Доколку сакаме нумерирањето да започне од број поголем од 1 тогаш кликаме на format. Се отвара прозорец на кој во start at пишуваме од кој број сакаме да започне нумерирањето.

Вештини кои ќе се проверуваат на 4 ноември во 6 одделение

Уредување на пасуси:
  • Просторот пред и по пасусот
  • Проред на пасусот
  • Вовлекување на пасусот
  • вовлекување на првиот ред и на останатите редови
Уредување на новинарски текст
Правила за пишување на текст
Поставување на заглавје и подножје
Внесување на фуснота
Внесување на коментар
Нумерирање на страниците
На крајот секој ученик ќе треба да го сними документот под име кое јас ќе го одредам на папката на мрежа.

Доколку имате нешто нејасно можете да дојдете на консултации во вторник 12.15 и во среда во 12.15 или напишете коментар тука на блогот и јас ќе ви одговорам.

Sunday, October 17, 2010

Повторување за хардвер

Овој документ е изработен во Calc. Учениците треба хардверските делови да ги групираат на соодветното место на работниот лист: влезни единици, централна единица, излезни единици и единици за меморирање. Има и упатство во облик на белешка за тоа како да го снимат документот.
Може да се преземе на овој линк.